BASINÇLI HAVANIN FİLTRE EDİLME GEREKLİLİĞİ...

Basınçlı hava günümüz endüstrisinin vazgeçilmez öğelerindendir. Üretim proseslerinin çözümünde, pnömatik sistemler ve makinaların faaliyetinde yoğun olarak kullanılan bir güç kaynağıdır.

Endüstride kullanılan 1 m3 lük basınçlı havanın içerisinde milyonlarca kirletici bulunur. Basınçlı hava hatları içerisinde her zaman bulunması beklenen başlıca kirleticiler su ve su buharı, yağ ve yağ buharı, toz, pas, çapak, atmosferik kirlilik (duman) , bakteriler ve virüsler gibi mikro organizmalardır ve 8 bar seviyesindeki sıkıştırılmış havada durağan halden tam 8 kat daha yoğun bulunurlar.

Basınçlı havanın filtre edilmemesi halinde tüm bu kirletici öğeler pnömatik sistemlerde hasarlara, ekipmanlarda ömür kayıplarına, arıza kaynaklı iş zamanı kayıplarına ve hatta ürün kalitesinde sorunlara neden olacaktır. Artan bakım ve yenileme maliyetleri verimliliği düşürecektir.

Airmaster Basınçlı Hava Filtreleri sayesinde basınçlı havadaki kirlilik kaynaklı risk ve kayıpları minimize edebilir, hassas pnömatik ekipmanlarınızın ve pahalı makinelerinizin değeri yanında gözardı edilebilecek maliyetlerle basınçlı havayı filtre edebilirsiniz.

Airmaster Filtreleri basınçlı hava hatlarının en önemli bileşenlerinden bir tanesidir.