OPTİMUM İŞLETME GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM BASINÇ KAYBI...

Basınçlı hava hatlarında yaşanabilecek basınç kayıpları işletme maliyetlerinizin hızla artmasına neden olacaktır. Sistem üzerindeki 0,1 barlık basınç kaybı enerji sarfiyatında %1 mertebesinde bir artışa neden olabilecektir.

Hava filtrelerinin iç elemanlarının düzenli olarak değiştirilmesi ve bakımların zamanında yapılması basınç kayıplarını ve işletme giderlerini azaltacaktır.

Filtre değişim periyotları operasyonel çalışma saatlerinin yanısıra basınçlı havanın sıcaklığı, hava debisi gibi parametrelere de bağlıdır. Filtre iç elemanlarının zamanında ve orjinal parça ile değiştirilmesi kullandığınız basınçlı havanın kalitesinin güvencesidir.

Maksimum enerji verimliliğinin sağlanması basınçlı hava hatları üzerindeki tüm komponentlerde minimum basınç kaybı oluşmasıyla mümkündür. Airmaster Basınçlı Hava Filtreleri ve elementleri ekonomik çalışma süreleri boyunca minimum basınç kaybı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.